Datalist,DataGrid,Repeater Kontrolerinde buton tıklama olayı

1)Data bileşenin template itemine  Button,LinkButton veya ImageButton ekleyin.
   ilgili butonun CommandName özelliğine değer verin.Örneğin: SepeteEkle

2)Data bileşeninin Item_Command olayını aşağıdaki şekilde kullanarak tıklama olayına
cevap alabilirsiniz.

private void DataList1_ItemCommand(object source,
System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs e)
{
   if (e.CommandName == “SepeteEkle”)
   {     
      // Sepete ürün ekleme kodunu buraya yazın
      // e.Item.ItemIndex kullanarak DataSource’nuzdaki değere ulaşıp
      // işleminizi yapın.
   }


Source: rss