Uygulama Yaşam Döngüsü için Okunulası birkaç kaynak

Uygulama yaşam döngüsü(ALM-Application Lifecycle Management) için faydalı olacağını düşündüğüm bir kaç intrenet kaynağını paylaşmak istedim.

http://davidchappellopinari.blogspot.com/2009/04/what-is-application-lifecycle.html
David Chappell ALM tanımı üzerinde durmuş

http://www.best-management-practice.com/gempdf/ITILV3_ASL_Sound_Guidance_White_Paper_Jan08.pdf
Uygulama Servis Kütüphanesi (Application Service Library-ASL) üzerinde durarak Uygulama Yönetimi(Application Management-AM)
ve Uygulama Geliştirme(ApplicationDevelopment) sorumluklarını kısaca anlatan güzel bir whitepaper.

http://www.tso.co.uk/amdemo/index.htm
Application Management üzerine TSO’nun OGC için hazırlığı kaynak.Linkteki sadece demo versiyonu.


Source: rss

Konfigurasyon,Değişim ve Sürüm Yönetimi

Sürüm(Release Management) ve konfigurasyon(Configuration Management) yönetimi değişiklikleri yönetmenin(Change Management) ve koordine etmenin anahtarıdır.

Etkileşimini inceleyelim;

Değişim yönetimi olmadan konfigurasyon bilgileri doğruluğunu hızla kaybeder.Doğru konfigürasyon bilgisi olmaz ise,değişimler için doğru bir etki analizi(impact analysis) yapılamaz.

Konfigurasyon ve Değişim bilgileri doğru değil ise doğru bir Sürüm (Release) yönetimi gerçekleştirilemez.

Bu durumda Gereksinim belirlemesi ,Geliştirme ve Testler doğru bir şekilde yapılamaz.


Source: rss

ITIL ve Agile uyumluluğu sağlanabilir mi?

ITIL,Servis yaklaşımı üzerinden haraket ettiği için proje geliştirme metodolojisinin ne olduğu ile ilgilenmez.

Servis’i,uygulama veya uygulamaların bütünü olabilir.Uygulama veya uygulamalar bütününü geliştirirken,

Agile proje metodojilerinden faydalanmak isteyebilirsiniz.Bu konuda PennState University ‘de güzel bir çalışma

gördüm.Buradan ulaşbilirsiniz.


Kaynak : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.93.8414&rep=rep1&type=pdf

Source: rss

ITIL-IT Infrastructure Library

ITIL (IT Infrastructure Library – BT Altyapı Kütüphanesi), BT Servislerini yönetmek için geliştirilmiş pratikleri sunan bir çatıdır.
80’li yılldarda OGS tarafından BT masraf ve kayıplarını enaza indirgemek,standartize etmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
90 yıllarda bir çok firma örnek almaya başlamış,2001 ITIL v2 ve güncel hali 2007 Mart ayında ITIL v3 yayınlanmıştır.

ITIL,BT yönetiminin nasıl yapılcağını(how to) konusunda bilgi verir ve IT Service yaklaşımı sürdürülebilirliğini hedefler.

Güncel ITIL v3 ile 5 disiplin ile servis yaşam döngüsünün pratiklerini aktarır.

  • Service Strategy
  • Service Design
  • Service Transition
  • Service Operation
  • Continual Service Improvement

bu disiplinledir.Bu disiplinler ilgili yönetim süreçlerini içerir ve resimde görebilirsiniz.

İş(business)-BT(IT) yakınlaştırması,disiplinler arası döngüsel yaklaşım,şablonların (template) olması,diğer stadartlar ile uyum(cobit,iso vs.)
ITIL v2 ile ITIL v3 temel farklılıklarını oluşturuyor.

Source: rss