Datalist,DataGrid,Repeater Kontrolerinde buton tıklama olayı

1)Data bileşenin template itemine  Button,LinkButton veya ImageButton ekleyin.
   ilgili butonun CommandName özelliğine değer verin.Örneğin: SepeteEkle

2)Data bileşeninin Item_Command olayını aşağıdaki şekilde kullanarak tıklama olayına
cevap alabilirsiniz.

private void DataList1_ItemCommand(object source,
System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs e)
{
   if (e.CommandName == “SepeteEkle”)
   {     
      // Sepete ürün ekleme kodunu buraya yazın
      // e.Item.ItemIndex kullanarak DataSource’nuzdaki değere ulaşıp
      // işleminizi yapın.
   }


Source: rss

SQL 2005 ve Paging(Veri Sayfalama)

ROW_NUMBER fonksiyonunu kullanarak verileriniz sayfalı olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.
Özellikle “Satır” sayısının fazla olduğu tablolarda size büyük performans sağlayacaktır.

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 1 AND Row <= 10

İkinci sayfa için;

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 11 AND Row <= 20


Source: rss