HP PPM & QC Integrasyonları

HP PPM(Project & Portfolio Management) ve HP Quality Center arasında iki tip integrasyon mevcut.

 • CM4QC(Center Management for Quality Center)
 • ALM(Application LifeCycle Management)(eski adı MAC(Managing Application Change))

Bu integrasyonların amacı,İş Birimleri ile BT birimleri arasında yakınlaştırma(Business-Development Alignment) sağlamak,IT Servislerini daha yönetilebilir kılmaktır.
Bu integrasyonlar sayesinde ayrıca ITIL Servis yaklaşımının Servis Operasyona kadar(Service Operation) ‘a kadar ilerletilmesini sağlayabilirsiniz.
Operasyondan PPM’e gelmiş RFC’leri (Request for Change)’leri QC’ye aktarabilir ve süreçlendirebilirsiniz.

Biraz da integrasyonları ve farklılıklarını inceleyelim.

 • CM4QC ile
  • PPM içinden QC projeleri yaratabilir ve QC kullanıcılarını atayabilirsiniz.
  • PPM ‘den QC Projelerindeki durumu grafiksel ve raporlama araçları ile  kolaylıkla görebilirsiniz.
 • MAC
  • Requirement(RFC)
  • Defect
   bazında integrasyon ve senkranizasyon sağlayabilirsiniz.

Uygun süreçler ve düzenlemeler ile strateji ve IT geliştirmelerinizin uzlaşımını kolaylaştırabilir,
Risk,Zaman ve Maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Source: rss

What is New HP Quality Center 10

Hp Quality Center 10 yepyeni özellikleri ile bu yılın başında piyasaya sürülmüştü.

Belki biraz geç bir yazı oldu ama yine de ekleyelim.

Cross Project Customization,Version Control,Sharing Libraries,Baselining,Test Resources Modul

ilk etapta göze çarpan ve etkileyici yeni özellikler.

Yeni özellikler hem test üst yöneticilerinin hem de tester’ların işlerini kolaylaştıracak.

Detaylı bilgiyi ekte bulabilirsiniz.

QualityCenter 10 – WhatIsNew.pdf (193,31 kb)


Source: rss

FMEA – Hata Modu ve Etki Analizi Tekniği – Severity – Priority – Likelihood – RPN

FMEA(Failure Mode & Effect Analysis) Proje ve Test yönetimi açısından önemlidir.

Öncelikle bir takım kavramların üzerinden geçelim.Kısaca anlatmaya çalışayım.

Risk : İstenmeyen bir olayın veya zararın gerçekleşme olasılığıdır.
Yazılım projeleri için genel olarak iki risk vardır.

Ürün(Yazılım) Riski ve Proje Riski

Ürün(Yazılım) riski,muhtemel risk alanlarınıza göre testlerinizi ve kaynakalrınızı nasıl yöneteciğinizi belirler.

1)ilk adımda kalite risk kategorisini belirleyerek işe başlarsınız.Yazılım projeleri için
Fonksiyonelite,Performans,Yük Kapasite,Operasyon ve Sürdürülebilirlik,Veri Kalitesi,Entegrasyon vb…
alanlara göre risk kategorilerinizi oluşturabilirsiniz.

2)Muhtemel Risk Alanlarının Girilmesi

Aşağıdaki gibi bir cetvel risk alanlarınızı kayıt altına alınmasını ve hesaplanmasını sağlar.

No Risk Kategorisi Muhtemel Hata Severity Priority Likelihood RPN Test yoğunluğu  Paketteki
İlgili
Modul
                 
1.001 Fonksiyonalite Açık hesap limitini aşmış müşterinin alışverişe devam edebilmesi
1.002                
               
2.001 Performans              
2.002                

Şimdi bu alanların üstünden geçelim.

Risk No, adından da anlaşılabileceği gibi risk id’si.

Kalite Risk Kategorisi : 1.Adımda bahsettiğimiz kategoriler.

Muhtemel Hata : İstenmeyen olay veya zarar

3) Derecelendirme yapın 

Severity : Sistem tarafından önemi,sistem derinliği,teknik taraftan değerledirilir

Priority : Müşteri tarafından önceliği,iş derinliği(değeri),iş(business) tarafıdan değerlendirilir

Likelihood : Gerçekleşme olasılığı

Severity & Priority genelde aşağıdaki katsayılar ile değerlendirmeye alınır.

1)Urgent
2)Very High
3)High
4)Medium
5)Low

Likelihood ise

1)Muhtemel(Yüksek)
2)Mümkün(Orta)
3)İhtimal Dahilinde olmayan(düşük)

olasılıklara sahip olur.

No Risk Kategorisi Muhtemel Hata Severity Priority Likelihood RPN Test yoğunluğu  Paketteki
İlgili
Modul
                 
1.001 Fonksiyonalite Açık hesap limitini aşmış müşterinin alışverişe devam edebilmesi 2 1 2 AddToCart
1.002                

 

4)Risk Önem Katsayısını hesaplayın

RPN=Severity X Priority X Likelihood ile hesaplanır

No Risk Kategorisi Muhtemel Hata Severity Priority Likelihood RPN Test yoğunluğu  Paketteki
İlgili
Modul
                 
1.001 Fonksiyonalite Açık hesap limitini aşmış müşterinin alışverişe devam edebilmesi 2 1 2 4 AddToCart
1.002                

5)Test yoğunluğunu belirleyin

RPN ‘den çıkan değer göre Test yoğunluğunuzu belirleyin.

Katsayı ne kadar küçük çıkarsa o kadar çok test yoğunluğuna sahip olacaktır.
Aralıkları aşağıdaki şekilde belirmek

1-20   : A
21-50 : B
51-65:  C
66-75 : D

Test önceliğiniz kapsam,zaman ve maliyet göz önüne alındığında

A>B>C>D olacaktır.

No Risk Kategorisi Muhtemel Hata Severity Priority Likelihood RPN Test yoğunluğu  Paketteki
İlgili
Modul
                 
1.001 Fonksiyonalite Açık hesap limitini aşmış müşterinin alışverişe devam edebilmesi 2 1 2 4 A AddToCart
1.002                

sample

Source: rss

Quality Center – OTAClient

HP Quality Center’ın OpenAPI’si kullanarak QC dışından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıdaki VBS file parametre olarak geçilmiş bir listeye yeni item ekler.

Aşağıdaki içeriği  AddItem.vbs olarak kaydedin.cscript.exe ile Command Prompt’tan  örnekteki gibi çağırın.

‘———————————————————————-
‘C:vbs>cscript /nologo AddItem.vbs http://localhost:8080/qcbin DEFAULT QualityCenter_Demo alex_qc “” testlist item2
‘———————————————————————-
If (inArgs.Count < 6) Then
 WScript.Echo “Error! Insufficient arguments passed to script!”
 WScript.Quit(1)
End if
Dim TD_URL_ADDRESS : TD_URL_ADDRESS = Trim(inArgs(0))
Dim TD_DOMAIN      : TD_DOMAIN      = Trim(inArgs(1))
Dim TD_PROJECT     : TD_PROJECT     = Trim(inArgs(2))
Dim TD_USERNAME    : TD_USERNAME    = Trim(inArgs(3))
Dim TD_PASSWORD    : TD_PASSWORD    = Trim(inArgs(4))
Dim TD_LISTNAME    : TD_LISTNAME    = Trim(inArgs(5))
Dim TD_LISTITEM    : TD_LISTITEM    = Trim(inArgs(6))
 
 
Dim tdc
Dim custom ‘As Customization
Dim oLists ‘As CustomizationLists
Dim oList ‘As CustomizationList
Dim Node ‘As CustomizationListNode
WScript.Echo “Trying connection”
Set tdc = CreateObject(“tdapiole80.tdconnection”)
tdc.InitConnectionEx (TD_URL_ADDRESS)
tdc.Login TD_USERNAME , TD_PASSWORD
tdc.Connect TD_DOMAIN , TD_PROJECT
WScript.Echo ” Connected ? :” & tdc.ProjectConnected
If tdc.ProjectConnected Then

Set custom = tdc.Customization
Set oLists = custom.Lists
Set oList = oLists.List(CStr(TD_LISTNAME))

Set Node = oList.RootNode
    ‘Add child nodes. They are the values of the list.
Node.AddChild CStr(TD_LISTITEM)
custom.Commit
tdc.Logout
End If
If tdc.Connected Then
tdc.Disconnect
End If
tdc.ReleaseConnection

 


Source: rss

Quality Center(QC) nedir?

Quality Center,test yönetim aracıdır.

Test sürecini LOB(Line of Business,şirket hedefinizde yapılacak olan geliştirmeler) ve onların sürümlerinden(Release)
tutmaya başlayarak yönetmenizi sağlar.Sürümlerinizi alt  bölümlere zaman bazında ayırmak için Cycle oluşturabilirsiniz.
Gereksinim yönetimi,Test Planı,Testerin koşulmasını sağlamak için test lab,test koşumları sonucu oluşacak hatalar için
Defect modulleri bulunmaktadır.Ayırca BPT(Business Process Testing) ve STM(Service Test Management – Web Service Testing)
modullerine genişletilebilir.

Aşağıdaki linklerden genel bilgilere ulabilirsiniz.

https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp=1-11-127-24_4000_100__

http://en.wikipedia.org/wiki/HP_Quality_Center


Source: rss