Değişken Sql Parametre

Dinamik “WHERE”  Cümleciği 

Select * From Products
WHERE ((@SupplierID is null) or SupplierID=@SupplierID)) AND ((@CategoryID is null) or (CategoryID=@CategoryID));

şeklinde kullanarak parametrelerinizi parametrik hale getirebilirsiniz.

Bu sayade sadece SupplierID’ye veya sadece CategoryID’ye bağlı veya
her ikisine bağlı olarak verilerinizi çekebilirsiniz.


Source: rss

SQL 2005 ve Pivot Tablo

PIVOT deyimi kullanarak aşağıdaki şekilde satırlarınızı sütun haline getirebilirsiniz.

SELECT
[1]
AS ‘January’
,[2] AS ‘February’
,[3] AS ‘March’
,[4] AS ‘April’
,[5] AS ‘May’
,[6] AS ‘June’
,[7] AS ‘July’
,[8] AS ‘August’
,[9] AS ‘September’
,[10] AS ‘October’
,[11] AS ‘November’
,[12] AS ‘December’

FROM (

SELECT

MONTH(OrderDate) AS ‘MonthNumber’
,COUNT(*) AS ‘OrderCount’

FROM Orders WHERE YEAR(OrderDate) = 1997

GROUP BY MONTH(OrderDate)

) AS Data

PIVOT(

SUM(OrderCount)

FOR MonthNumber IN([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12])

) AS PVT

Source: rss

SQL 2005 ve Paging(Veri Sayfalama)

ROW_NUMBER fonksiyonunu kullanarak verileriniz sayfalı olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.
Özellikle “Satır” sayısının fazla olduğu tablolarda size büyük performans sağlayacaktır.

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 1 AND Row <= 10

İkinci sayfa için;

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 11 AND Row <= 20


Source: rss

T-SQL ile Hepsi'nin Eklenmesi

Select -1 As CategoryID,‘Hepsi’ As CategoryName
Union ALL
Select CategoryID,CategoryName From Categories

kullanarak Hepsi değerine -1 verebilirsiniz…


Source: rss