Uygulama Yaşam Döngüsü için Okunulası birkaç kaynak

Uygulama yaşam döngüsü(ALM-Application Lifecycle Management) için faydalı olacağını düşündüğüm bir kaç intrenet kaynağını paylaşmak istedim.

http://davidchappellopinari.blogspot.com/2009/04/what-is-application-lifecycle.html
David Chappell ALM tanımı üzerinde durmuş

http://www.best-management-practice.com/gempdf/ITILV3_ASL_Sound_Guidance_White_Paper_Jan08.pdf
Uygulama Servis Kütüphanesi (Application Service Library-ASL) üzerinde durarak Uygulama Yönetimi(Application Management-AM)
ve Uygulama Geliştirme(ApplicationDevelopment) sorumluklarını kısaca anlatan güzel bir whitepaper.

http://www.tso.co.uk/amdemo/index.htm
Application Management üzerine TSO’nun OGC için hazırlığı kaynak.Linkteki sadece demo versiyonu.


Source: rss