SQL 2005 ve Paging(Veri Sayfalama)

ROW_NUMBER fonksiyonunu kullanarak verileriniz sayfalı olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.
Özellikle “Satır” sayısının fazla olduğu tablolarda size büyük performans sağlayacaktır.

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 1 AND Row <= 10

İkinci sayfa için;

SELECT OrderID,CustomerID,OrderDate From
(SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate DESC) AS Row,OrderID,CustomerID,OrderDate From Orders)
As OrdersWithRowNumbers WHERE  Row >= 11 AND Row <= 20


Source: rss

KategorilerSQL