Konfigurasyon,Değişim ve Sürüm Yönetimi

Sürüm(Release Management) ve konfigurasyon(Configuration Management) yönetimi değişiklikleri yönetmenin(Change Management) ve koordine etmenin anahtarıdır.

Etkileşimini inceleyelim;

Değişim yönetimi olmadan konfigurasyon bilgileri doğruluğunu hızla kaybeder.Doğru konfigürasyon bilgisi olmaz ise,değişimler için doğru bir etki analizi(impact analysis) yapılamaz.

Konfigurasyon ve Değişim bilgileri doğru değil ise doğru bir Sürüm (Release) yönetimi gerçekleştirilemez.

Bu durumda Gereksinim belirlemesi ,Geliştirme ve Testler doğru bir şekilde yapılamaz.


Source: rss