Sürekli Tümleştirme (Continuous Integration)

Sürekli Tümleştirme(Continuous Integration),geliştirilen uygulamada yapılan değişikliklerin etkisini gözlemleyebilmenizi sağlar.

Bu sayade kaynak kodunda(source code) yapılan değişikliğin uygulamanın çalışmasına etkisini görebilirsiniz.
Unit (Class),Bileşen(Component),Sistem,Fonksiyonel vb. testlerinin otomatizasyonu ve koşumunun sürekliğinin sağlanmasının
yanı sıra diğer yardımcı araçlar ile Statik Kod Analizi,Class-Unit Test Covege ‘ı da  vb. gözlemlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu sayade,entegrasyon sorunlarını azaltabilir ve sürekli çalışır uygulamalar(sürümler) elde etmiş olursunuz.

Martin Fowler ‘ın sürekli tümleştirme ile ilgili yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürekli Tümleştirme Nasıl Çalışır?

Yapılan geliştirme ve değişiklikler Kaynak Kodu Merkezine (Source Control Repository)
otomasyon testleri ile birlikte gönderilir.En az günde bir defa olmak üzere (genelde 2-4 saatte 1)
Kaynak Kodu Merkezinden  bütün kaynak çekilir derlenip,testleri ile birlikte çalıştırılır.Varsa hatalar
mail,hata yönetim sistemi vb. yerlere kaydedilir.
Bu sayade uygulama üzerinde hatalar gözlemlenir ve düzeltilir.

Aşağıda grafiksel olarak sistemleri görebilirsiniz.

Source: rss