Generik sınıflar

Generik sınıf,içerisinde her türlü değişken tipi (int,string…) tutabilen,hangi nesne tutabileceğine sınıftan bir nesne yaratırken karar verebileceğiniz ve belirlene tip için aynı işleri yapabilmenizi sağlayan sınıftır.

List<Tipi> mylist = new List<Tipi>();

şeklinde tanımlanır.Bir kaç örnek vermek gerekirse;

List<string> mylist = new List<string>();
List<int> mylist = new List<int>();


Source: rss

KategorilerC#