SCRUM (Agile) & Testing (V&V)

Bir önceki yazıda Scrum’ın bir geliştirme yaklaşımı(proje yönetim metedolojisi) olduğundan bahsetmiştik.

Testing açısından SCRUM ‘ı inceleyelim.

Testing’in tam ve genel bir tanımı olmamakla birlikte

Testing = Verification (Doğrulama) + Validation (Geçerleme) aktivitelerinin bütünü olduğunu belirtelim.

Verification (Doğrulama) :Doğru ürünü üretiyor muyuz? (What)sorusunun cevabını

Validation (Geçerleme) : Ürünü doğru üretiyor muyuz? (How)sorusunun cevabını verir.

Bu iki sorunu sorunu cevabını verebilmek için Static (statik) ve Dynamic (dinamik) testing ‘ten faydalanılır.

Static Testing     : Gözden Geçirme,inceleme aktiviteisidir.Herhangi bir koşum yapılmaz. (Quality Control) – Verification ile ilgilidir.

Dynamic Testing : Script(test) Koşum tabanlı aktivitedir. (Quality Assurance) – Validation ile ilgilidir.

Static ve Dynamic testing birbirinin tamamlayan aktivitelerdir.

Biraz da test level’larına değinelim.

  • Unit
  • Integration
  • System & Performance
  • User Acceptance(UAT)

adımlarından oluşur ve her bir adım için statik ve dinamik testing aktivitelerinde bulunulmalıdır.

Şimdi SCRUM ‘a geri dönelim.

Daily Scrum Meeting, OnSite Customer ,Refactoring,CI (Continues Integration)   verifikasyon ve validasyon

yapmanıza yapmanızı sağlayacaktır.Peki bu nasıl olacak?

Öncelikle Analiz – Development – Test aktiviteleri ve bunu her Sprint için paralel olarak gerçekleştirildiğini tekrar belirtelim.

PO(Product Owner) – müşterinin ihtiyaçlarını(onsite) toplar,gereksinimlerinizi,user story ‘lerinizin analizlerini ve yazımını
Developerlar ve testerlar birlikte yapar.(statik aktivite-gözden geçirme,inceleme,verifikasyon)

Scrum Master – Daily Scrum Meeting ‘lere başkanlık eder ve günlük bir gözden geçirme sağlanır.(verifikasyon)

Developer’lar Unit ve Integrasyon testleri hazırlar.(validasyon) ve refactoring yaparlar(verifikasyon).Tüm kodlar

source kontrol sisteminden(cvs,svn) kısa zaman aralıkları(1-2 saat) ile CI(Continues Integration) tooluna bütün

dinamik testleri ile aktarılır.Böylece Kısa zaman aralıklı ve sürekli validasyon sağlanır.

Testerlar,Sistem ve Performans testleri için test scriptlerini hazırlar.Burada Click & Record toollardan çokça faydalanılır.

“Static Code Analiz” test araçları CI araçları ile entegre edilebilir ve bu sayade code verifikasyon aktivitelerine destek verilir.  

Sprint sonlarında müşteriye kısa bir demo(UAT) yapılır ve

onayı alınır.Müşteri için doğru ürün doğru bir şekilde üretilmiş mi? bu sorunun cevabı alınır.

Bunu 15-30 günlük Her Sprint sonu için gerçekleştirisiniz

 


Source: rss