Agile Proje Yönetimi & SCRUM

Agile,Kimine göre proje yönetişimbilimi,kimine göre çatı(framework)ler topluluğu.

Kısaca

Agile manifesto özetlenen bir yaklaşım biçimidir. İlk temeli Lean manufacturing (Toyota Production System by Taiichi Ohno)

ile atılmıştır.Yazılım geliştimeye uygulanmış hali Lean software development olarak çıkar.Fakat Agile,bir çok metodoloji ve

farklı pratikler içerir.

Lean SD’dışında  Scrum,bu metodolojilerden biridir.FDD(Feature Driven Development),DSDM(Dynamic Systems Development Method)

bu metodojilere ekleyebiliriz.XP(eXtreme Programming),BDD(Behaviour Driven Development),TDD(Test Driven Development)

CI(Continues Integration)pratikler arasında yeralır.Yani bu tekniklerden faydalarak yazılım geliştirme metodojileri uygulayabilirsiniz.

Biraz Scruma değinelim.

Scrum,adını Rugby oyunundan alır ve toplanarak oyunu başlatmanın yoludur.

Benzer şekilde Scrum Team planma oyunu yapar, roller ve görevler dağıtılarak herkesin aynı hedef için çalışması sağlanır.

Sprint,Product Backlog,Sprint Backlog kavramlarını üzerinden geçelim.

  • Scrum,iteratif ve artan bir yöntemdir.
  • Scrum,Analiz,Geliştime ve Test analizin paralel gitmesini sağlayan bir yöntemdir.

Peki bu nasıl olur?

Product Backlog,müşteri ile anlaştığınız önceliklendirilmiş high level gereksinim listesi olarak düşünebilirsiniz.

Sprint,Genelde 15-30 günlük(Time-Boxed) proje zaman dilimidir.

Ve bir proje 1’den fazla Sprint’ten oluşur.Örnek olarak 3 aylık bir proje,

15 günluk iterasyonlarla ilerleyecekse 6 Sprint’iniz olacak demektir.

Her gün Scrum takımıyla,Scrum Daily Meeting (max 30 dk ve ayakta) düzeleyerek genel durum hakkında

bilgi alırsınız.Günlük bir gözden geçirme yapmış olursunuz.

Herkese 3 soru ile bilgi sabihi olursunuz.Scrum Master üç soru sorar:

  • Dün ne yaptın?
  • Bugün ne yapacaksın?
  • Seni engelleyen ne idi?

Herbir sprintte Product Backlog’tan alacağınız bir veya birkeç  kaç grup işi yapmak için

Analiz,Development ve Test ‘i paralel olarak ilerletirsiniz.

Bir bakıma Product Backlog’un Low Level Gereksiminlerini gerçekleştirmek için

çalışırsınız.User Story oluşturarak ve bunlar üzerine Task’lar  açarak programın feature(özelliklerini) geliştrirsiniz.

Ve herbir sprint sonunda yapılan bu işler doğrultusunda Sprint Backlog’u oluşmuş olur.

Sprint Burndown Chart, ile günlük olarak sprint hedefine ne kadar kaldığınızı görebilirsiniz.

Sprint sonunda müşteriye demo yapılır.Sprint Demo.

Sprint Demo ardından,Sprinti değerlendirmek içinde bir retrorespectif toplantısı düzenleyerek SCRUM takımı özeleştirisini yapar,dersler çıkartır.

Aşağıdaki resim kısaca süreci açıklar.

Source: rss