FormView içinde bir kontrole erişmek

Formview içinde bir kontrol erişmek istiyorsanız…Örneğin formview içinde bir
TextBox:

TextBox txtMyTextBox = frvMyFormView.FindControl(“txtMyTextBox”);

Yukarıdaki yapıyı genel olarak kullanbilirsiniz..

ChildUserControl myChildUserControl=myPrentUserControl.FindControl(“myChildUserControl”); 


Source: rss